Odborný personál

O Vaše ratolesti sa postará tím skúsených pedagógov s progresívnym prístupom k predškolskej výchove a dlhoročnými skúsenosťami s prácou v škôlke.
Pani učiteľky pripravujú edukačný plán podľa, ktorého sa budú deti pripravovať a rozvíjať formou hry. Vaše deti si ich zamilujú!


Iva Lociova t

Práca v detskej škôlke a komunikácia s deťmi ma veľmi napĺňa. Moje doterajšie, viac ako 8 ročné skúsenosti práce s deťmi sú mojou inšpiráciou. Je dôležité, aby deti v predškolskom veku boli vedené a veľká časť pozornosti bola venovaná ich rozvoju formou hry.