Odborný personál

O Vaše ratolesti sa postará tím skúsených pedagógov s progresívnym prístupom k predškolskej výchove a dlhoročnými skúsenosťami s prácou v škôlke.
Pani učiteľky Ivana, Janka a Petra pripravujú edukačný plán podľa, ktorého sa budú deti pripravovať a rozvíjať formou hry. Vaše deti si ich zamilujú!


Iva Lociova t

Práca v detskej škôlke a komunikácia s deťmi ma veľmi napĺňa. Moje doterajšie, viac ako 8 ročné skúsenosti práce s deťmi sú mojou inšpiráciou. Je dôležité, aby deti v predškolskom veku boli vedené a veľká časť pozornosti bola venovaná ich rozvoju formou hry.

hlavacikova t

Vyštudovala som Sociálnu a pedagogickú akadémiu, odbor, ktorý som si vybrala cielene. Rada pracujem s deťmi a detský svet vnímam ako motiváciu, ktorá ma obohacuje. V minulosti som pôsobila ako učiteľka materskej škôlky a verím, že moje viac ako 4 ročné skúsenosti oceňujú predovšetkým deti, ktoré sa do našej škôlky radi vracajú.

Petra Caklosova t

Mám 7 ročné skúsenosti v obore opatrovania a pedagogického dohľadu detí. Zameriavam sa na kreatívne učenie detí s dôrazom na rast ich individuality. Hovorí sa, že koľko rečí ovládaš, toľko krát si človekom. Komunikáciu s deťmi vediem v slovenskom a v anglickom jazyku.