Cenník

Celodenná starostlivosť 520 €
Strava na každý strávený deň v škôlke 5,50 € (desiata, obed, olovrant)

V prípade Vašej požiadavky je možná skrátená starostlivosť. Podmienky a formu skrátenej starostlivosti odporúčame konzultovať osobne s vedením škôlky.