konik

Denný program

Škôlka je otvorená už od 7:00 hodiny. Ak máte doma ranostaja a Vy potrebuje byť v práci o niečo skôr, pani učiteľka je pripravená venovať sa Vášmu dieťaťu už o tomto čase.

Prevádzka škôlky končí o 17:30 hodine. V prípade, že Vás pracovné povinnosti nútia ostať v práci dlhšie alebo jednoducho potrebujete ešte nejaký čas, aby bolo postarané o Vaše dieťa, stačí nám poslať sms alebo zavolať. Flexibilne vieme čas prevádzky škôlky rozšíriť.

Každé ráno pani učiteľka vykonáva zdravotný filter. V prípade, že Vaše dieťa bude vykazovať zrejmé známky ochorenia, má právo dieťa v daný deň do škôlky neprijať. Robíme to z dôvodu prevencie a ochrany ostatných detí pred možnými chorobami. Ak takáto situácia nastane a Vy máte povinnosti, ktoré nie je možné odložiť, vieme Vám zabezpečiť opateru dieťaťa priamo u Vás doma. O podrobnostiach našej služby sa informujte u vedenia škôlky.

Denný rozvrh:

7:00 – 9:00 Otvorenie škôlky, schádzanie – privítanie detí, hry (spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a aktivity detí), pohybové a relaxačné cvičenia
9:00 – 9:30 Činnosť zabezpečujúca životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - desiata)
9:30 – 12:00 Edukačné aktivity zamerané na rozvoj perceptuálno-motorickej, kognitívnej socialno-emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, hry, pobyt vonku – vychádzka do blízkeho okolia, pobyt na dvore škôlky
12:00 – 14:30 Činnosť zabezpečujúca životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie  - obed, odpočinok)
14:30 – 15:00 Zobúdzanie detí, osobná hygiena, stravovanie – olovrant
15:00 – 17:30 Voľné hry, pobyt deti na vzduchu, odovzdávanie detí rodičom
17:30 Koniec prevádzky