Karneval

Po úspešnej fašiangovej akcii sme toto obdobie uzavreli veľkolepím karnevalom. Avšak sme ho poňali mierne odlišne ako sme všetci zvyknutí. Takže sme nenaháňali rodičov do požičovní kostýmov alebo obchodov, ale deti si svoje masky vyrábali za pomoci učiteliek. Samotný deň karnevalu bol už len vyvrcholením týchto príprav a bol plný zábavy, hier a tancovania. Z tejto akcie sme pripravili aj malú fotokoláž.

karneval